Jak probíhají jednotlivá kola

Dynamického nákupního systému?

Dynamický nákupní systém (DNS) umožňuje provádět opakovaná výběrová řízení, která se pravidelně vypisují například na dodávky spotřebního materiálu, hygienických a laboratorních potřeb a podobně. DNS je od začátku koncipován tak, aby zpříjemnil ovládání aplikace, šetřil čas a minimalizoval chyby uživatelů.

Vypsání kola nákupu

Zakázkář vytvoří nové kolo DNS, ve kterém určí typ vypsání a vybere jednotlivá oddělení, kteří se mohou zúčastnit vypsaného kola.

Každé kolo má tyto parametry:

  • datum otevření a uzavření kola
  • typ DNS a přiřazené kategorie zboží, které je možné vkládat
  • oddělení, která se mohou daného kola zúčastnit

Průběh kola nákupu

Pozvaní uživatelé dostanou e-mailem notifikaci s potřebnými informacemi o daném kole. Během doby, kdy je kolo otevřeno, mohou uživatelé vkládat položky do svých košíků. Je možné využít i vkládání položek z uložených seznamů (opakující se položky). Uživatel, který ukončil vkládání položek do svého košíku, zašle nadřízenému (schvalovateli) požadavek na schválení. Ten může položky schválit, případně před schválením upravit. Před koncem kola zkontroluje Zakázkář, zda má jsou košíky od všech oddělení schváleny.

Sklad

Poté, co všechna oddělení schválí své seznamy položek, je možné tyto seznamy korigovat prostřednictvím funkce Skladník. Ten může upravit počty kusů u jednotlivých položek podle aktuálního stavu skladu.

Odeslání dodavatelům

Po získání všech podkladů provede zakázkář kontrolu dat a uzavření kola. Následně je vytvořen export dat pro rozeslání dodavatelům.

Vyhodnocení kola

Poté, co je vyhodnocen vítězný dodavatel pro dané kolo výběrového řízení, je proveden import dat do systému DNS, který aktualizuje poslední nákupní ceny zboží a dodavatele.