Dynamický nákupní systém DNS

Vlastnosti systému

Notifikace

každá důležitá akce je vždy následována notifikací. Vypsání nového kola, žádost o schválení košíku, úprava položek v košíku, ukončení kola - všechny tyto akce jsou provázeny notifikacemi všem relevantním uživatelům.

Notifikace probíhají e-mailem do schránek relevantních uživatelů.

Přihlašování a role uživatelů

Pro vstup do systému musí mít uživatel přidělený svůj účet, v něm mají uživatelé přiřazené role, na základě kterých mohou:

  • vkládat zboží do košíků
  • schvalovat košíky za své oddělení
  • vkládat a upravovat zboží a kategorie
  • vytvářet jednotlivá kola DNS
  • spravovat uživatele as kupiny

Různé způsoby financování

Systém předpokládá, že nákup některých poptávaných položek může být financován z různých zdrojů (projekty, granty, jiné účetní jednotky). Pro tyto případy je možné nastavit typ financování na úrovni jednotlivých položek. Typ financování se nastavuje u oddělení a umožňuje, aby v jednom košíku byly položky s více zdroji financování. Informace o zdroji financování se přenese i do vyhodnocení zakázky a poté do účetnictví.

Export a import dat

Systém umožňuje export dat pro výběrové řízení do datových formátů pro rozeslání potenciálním dodavatelům a pro komunikaci se systémem eZAK. Stejným způsobem je možné importovat výsledky kola výběrového řízení do systému DNS.