Dynamický nákupní systém DNS

Technické požadavky na provoz DNS

Uživatel:

Na straně uživatele je k používání DNS potřeba PC s připojením k síti organizace a běžný webový prohlížeč.

Server:

DNS je postaven jako aplikace v redakčním systému Joomla. K jeho provozování je potřeba webový server (Linux, Apache, PHP, MySQL).

Přihlašování:

V organizacích, používajících přístup do sítě pomocí LDAP, je možné systém DNS přímo na LDAP navázat - v tomto případě se uživatel přihlašuje svými údaje do sítě, v aplikaci DNS je potřebaa uživateli přidělit role a příslušnost k oddělení.